Jak wykorzystać Netlify do procesu ciągłej integracji

Jak wykorzystać Netlify do procesu ciągłej integracji

Netlify to dostawca hostingu, z którego usług możesz korzystać na potrzeby swoich statycznych stron internetowych czy aplikacji webowych. Opcja darmowa daje 300 minut czasu na proces budowania, co powinno wystarczyć do skonfigurowania ciągłego wdrażania (CD) w projekcie, w którym nie wprowadza się dużo rewizji. Pokażę Ci, jak – korzystając z tych zasobów – dodać prosty proces ciągłej integracji do swojego buildu.

Przykładowa aplikacja

Żeby za bardzo nie komplikować sprawy, oprę się na przykładzie aplikacji wygenerowanej w Create React App (CRA). Dzięki temu będziemy mieć do dyspozycji aplikację, która:

 • przypomina proste, rzeczywiste przypadki,
 • posiada kilka zależności npm,
 • zapewnia już większość tego, co potrzebujemy.

Powstała aplikacja wygląda następująco:

Image description

Etapy weryfikacji

Niedawno pisałem o działaniach, które możesz podjąć dzięki CI. Pokażę Ci teraz, jak skonfigurować ten proces pod naszą przykładową aplikację.

Budowanie

Kod wygenerowany przez CRA robi wszystko, co będzie Ci potrzebne do procesu budowania:

$ npm run build

> netlify-ci@0.1.0 build
> react-scripts build

Creating an optimized production build...
Compiled successfully.

File sizes after gzip:

 43.71 kB build/static/js/main.1fb16459.js
 1.78 kB  build/static/js/787.c84d5573.chunk.js
 541 B   build/static/css/main.073c9b0a.css
…

Netlify wybiera skrypt build z repozytorium wygenerowanego przez CRA automatycznie jako polecenie budowania i wszystko działa bez żadnych problemów:

Image description

Testy

Kod wygenerowany przez CRA obejmuje konfigurację pozwalającą na uruchamianie testów jednostkowych i jeden test przykładowy. Skrypt npm test został stworzony do programowania: uruchamia się w trybie interaktywnym, a jego domyślna konfiguracja zakłada obserwowanie plików. Uruchomienie w kontekście CI wymaga jednej iteracji:

$ npm test -- --watchAll=false

> netlify-ci@0.1.0 test
> react-scripts test "--watchAll=false"

 PASS src/App.test.js
 ✓ renders learn react link (16 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:    1 passed, 1 total
Snapshots:  0 total
Time:    0.644 s, estimated 1 s
Ran all test suites.

Zdefiniujmy teraz nowy skrypt w package.json, aby mieć go na podorędziu:

{
 …
 "scripts": {
  …
  "test": "react-scripts test",
  "test:ci": "react-scripts test --watchAll=false",
  …
 },

Analiza statyczna

Kod warto wzbogacić o analizę statyczną. Podstawowa konfiguracja powinna być dość prosta, ale nie będę jej omawiał w tym artykule. Jeśli chcesz rozwinąć się w tym temacie, polecam zacząć od:

 • ESLint – ze względu na to, że ostrzega Cię przed potencjalnymi problemami występującymi w kodzie,
 • Prettier – bo pozwala Ci w sposób automatyczny zachować jednorodny styl programowania.

Nowy skrypt CI

Aby pomyślnie uruchomić CI/CD, wykonaj następujące działania na stworzonym kodzie:

 • npm install – zapewnia zależności, realizowane domyślnie przez Netlify,
 • npm run test:ci – zmodyfikowane polecenie testowania,
 • npm run build – oryginalne polecenie budowania,
 • wdrożenie – realizowane przez Netlify.

Build powinien być zależny od testów: jeśli one zawiodą, proces wykonywania powinien się zatrzymać – dlatego zastosuję '&&'. W ramach konfiguracji Netlify polecenie to może jednak uruchomić tylko jeden input. Stworzenie nowego skryptu przeznaczonego do tego przypadku użycia pozwala zająć się obiema kwestiami:

{
 …
 "scripts": {
  …
  "test:ci": "react-scripts test --watchAll=false",
  "ci": "npm run test:ci && npm run build",
  …
 },
 …
}

Przykładowe uruchomienie

Po całej konfiguracji skrypty będą zachowywać się tak:

 • jeżeli testy buildów dadzą wynik negatywny, pulpit Netlify pokaże uruchomienie zakończone niepowodzeniem;
 • jeżeli wszystko działa jak należy, aplikacja zostanie wdrożona.

Image description

Wykorzystanie zasobów

W ramach przeprowadzonych przeze mnie uruchomień testy nie miały praktycznie żadnego wpływu na czas budowania, czyli zasób, który Netlify sprawdza, aby kontrolować stopień wykorzystywania systemu. Będzie się to oczywiście zmieniać, w miarę jak Twój projekt będzie się rozrastał i będziesz do niego dodawał kolejne testy. W pewnym momencie dobrze będzie zainwestować w konfigurację dedykowanego rozwiązania CI, a z Netlify korzystać tylko na potrzeby hostingu.

Linki

Co zrobiłbyś dalej?

Uruchamianie CI na Netlify to tylko tymczasowe rozwiązanie. Z jakiego narzędzia skorzystałbyś w następnej kolejności? Chciałbym wiedzieć, co ciekawi czytelników mojego bloga. Daj mi znać w ankiecie: